Haval Van Drumpt

VD
Tre

Haval är sedan 2019 vd på Tre och har under de två åren vänt bolaget spikrakt uppåt. Tydlighet, transparens och kommunikation är hans främsta verktyg i vägen framåt med att få medarbetarna på Tre att se och förstå vägen framåt. Under 2020 han fick han även motta Stora kommunikationspriset och priset PR Personality of the year. Lisa Eriksson är Head of Internal Communication på Tre med ansvar som sträcker sig från ledningskommunikation till event. Under detta genomförande delger de båda oss konkreta erfarenheter från sitt kommunikativa arbete och berättar om hur Tre arbetar med sin interna kommunikation både vanligtvis men även under Coronakrisen.Haval är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
15 april 2021

12:55
Kommunikation och kultur i fokus när Tre skapar en engagerad, involverad och enhetlig organisation
  • Kommunikation och kultur i fokus när Tre skapar en engagerad, involverad och enhetlig organisation
  • Så lyfte vi ledningskommunikationen till en ny nivå anpassad efter vår företagskultur och externa premisser
  • Hur kan vi stötta cheferna och skapa en god kommunikation i dagens moderna organisationer och det ledarskap som krävs?
  • Hur engagera hela företaget i verksamhetens bärande idéer genom ett kommunikativt ledarskap?
  • Så bygger vi stolthet och gemenskap som driver affären framåt genom en kommunikation och kultur som alla kan förstå, agera på och ta del av