Helen Josefsson

Förskolechef, Fastebol förskola
Järfälla kommun

Helen arbetar som förskolechef för 5 kommunala förskolor i Järfälla kommun. Helen har mångårig erfarenhet av att leda kvalitetsarbete i förskolan, både i privat och kommunal regi. Under denna föreläsning kommer Helen att berätta om erfarenheter kring hur ett systematiskt kvalitetsarbete genom byggande av organisation och olika former av stöd kan ge direkt påverkan i kvalitén mötet pedagog- barn emellan.Helen är med som talare på konferensen Framtidens förskola 2018
Dag 1

13:10
Att framgångsrikt organisera verksamheten – effektiva processer och strukturer som underlättar och utvecklar
  • Hur praktiskt organisera och genomföra arbetet för en högkvalitativ och likvärdig förskola som ger utvecklande effekter?
  • Hur få till en kedja som ger de bästa förutsättningarna och stödet ända från ledning till mötet med barnet?
  • Hur du som förskolechef bygger och organiserar medvetna arbetslag där arbetssätten gynnar både barnens och pedagogernas utveckling
  • Roller och ansvar i organisationen – hur använder man organisation och roller effektivt?