Helena Andersson

Verksamhetsstrateg
MSB

Helena Andersson är jurist och arbetar som verksamhetsstrateg inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Hon har en lång erfarenhet av att ha arbetat med dessa frågor på MSB. Under anförandet berättar Helena om MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet, om den nya vägledningen som MSB tar fram för att underlätta tillämpningen av kraven på säkerhetsåtgärder i informationssystem samt Infosäkkollen – ett verktyg för att mäta informationssäkerheten i offentlig sektor.Helena är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
30 mars

16:10
Nytt stöd för efterlevnad och uppföljning av MSB:s föreskrifter på informationssäkerhetsområdet – vägledning för säkerhetsåtgärder i informationssystem och Infosäkkollen
  • MSB:s krav på informationssäkerhetsområdet
  • Så nås säkra informationssystem – genomgång av ny vägledning till föreskrifterna om säkerhetsåtgärder i informationssystem
  • Infosäkkollen – uppföljning av informationssäkerhet i offentlig sektor