Helena Klintström

Ansvarig hållbar stadsutveckling
WSP

Helena Klintström är utbildad samhällsplanerare, och har gedigen erfarenhet av arbete med hållbar, strategisk samhällsutveckling. På WSP ansvarar Helena för hållbar stadsutveckling på affärsområdet WSP Advisory. Helena är även ledamot i Stockholm stads råd för Agenda 2030. I sitt arbete hjälper Helena organisationer och stadsutvecklingsprojekt med att styra mot en mer hållbar utveckling. Hon har särskilt djup kunskap kring social hållbarhet och aspekter såsom socioekonomi, jämlikhet och trygghet och hur detta kan bli till verklighet genom planering och gestaltning. År 2019 blev Helena utsedd till årets person inom hållbar stadsutveckling av SGBC.Helena är med som moderator på konferensen Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022