Helena Klintström

Ansvarig hållbar stadsutveckling
WSP Analysis & Strategy

Helena Klintström är ansvarig för hållbar stadsutveckling på WSP Analysis och Strategy. Hon arbetar strategiskt och processinriktat med att guida stora stadsbyggnadsprojekt till långsiktigt hållbara, innovativa lösningar. Helena har genom sin erfarenhet av såväl kommunal som statlig planering insikter som hjälper till att undanröja vanliga hinder för hållbar stadsutveckling.Helena är med som talare på konferensen Smart stadsutveckling och förtätning av staden 2018
Dag 1

09:10
Framtidens hållbara, innovativa stad – så arbetar du strategiskt vid förtätning och nyexploatering
  • Hållbar stad = förtätad stad? – Fördelar och nackdelar med förtätning
  • Hur ser planerings- och genomförandeprocessen ut och hur skiljer det sig från traditionell nyexploatering?
  • Hur får du igenom beslutet för det nya och driver processen effektivt?