Helena Meier

Jurist och kommunaljuridisk rådgivare
Kommunal Kompetens

Som registrator är du navet i myndighetens informationshantering och för att kunna förvalta och utveckla din roll och verksamhet gäller det att vara uppdaterad kring vad de juridiska förutsättningarna innebär och hur dessa påverkar det dagliga arbetet. Under detta fördjupningspass kommer du att få uppdatera dina kunskaper inom kommunal- och förvaltningsrätten, få svar på hur du ska tolka lagstiftningen, hur den utvecklas utifrån aktuell rättspraxis och hur det nya regelverket påverkar olika typsituationer i ditt arbete. Helena Meier har arbetat som jurist inom kommunal sektor sedan 1992 och är väl insatt i både juridiken och den praktiska tillämpningen. Hon har varit ansvarig för beslutsprocessen i fullmäktige och kommunstyrelsen med utskott i en av landets större kommuner och är även författare till boken Ny i kommunal verksamhet – en guide för dig som undrar var du hamnat. Under denna föreläsning kommer Helena att guida dig kring de viktigaste områdena inom kommunal- och förvaltningsrätt som är viktigt för dig att känna till som tjänsteman i en politiskt styrd organisation.Helena är med som talare på konferensen Registrator 2023
Dag 1

09:40
Kommunal- och förvaltningslagen – tillämpning och praxis av de nya lagarna
  • Ny kommunallag och förvaltningslag – vilka är förändringarna i de nya lagarna och vad kan dessa innebära i praktiken?
  • Hur påverkas verksamheten av de nya reglerna kring grunderna för god förvaltning?
  • Rutiner för korrekt och effektiv ärendehandläggning – vilka krav ställs?
  • Hur långt sträcker sig myndigheternas serviceskyldighet och vilka nya krav på serviceåtgärder ställs?
  • Effektivitet – vad innebär skyndsamt förfarande, egentligen?
  • När ska en handling anses inkommen till en myndighet eller behörig tjänsteman?
  • Hur ska du hantera nya elektroniska format så som sms, mms och sociala medier?
  • Aktuell praxis och myndighetsbeslut

Vi bryter passet för 20 min förmiddagsfika kl. 10:40-11:00