Helena Nilsson

Enhetschef för välfärdsteknologi och systemförvaltning, vård- och omsorgsförvaltningen
Västerås stad

Västerås stad är pionjärer i att införa välfärdsteknologi i sin vård- och omsorgsverksamhet och har arbetat med olika projekt. Nu tar de nästa steg från att vara projektfokuserade till att nå en hållbar utveckling där förändrade arbetssätt och välfärdsteknik går hand i hand. Vad behövs för att få välfärdstekniken att stanna längre än projektet? Hur organiseras arbetet? Helena Nilsson är enhetschef inom vård- och omsorgsförvaltningen och ansvarar för både välfärdsteknologiprojekt och systemförvaltning.Helena är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 1

10:40
Strategier och metoder för ett hållbart digitalt förändringsarbetet där verksamhetens utveckling, digitalisering och välfärdsteknologi går hand i hand
  • Utmaningen med att integrera digitalisering i vård och omsorg med kommunens övergripande IT- och digitaliseringsarbete – hur förhåller du dig till det?
  • Vilka metoder kan du ta stöd av för att få det att fungera från politisk nivå till medarbetarnas dagliga arbete?
  • Så säkerställer du i tidiga skeden att olika innovativa arbeten och projekt kommer att fungera väl i den ordinarie verksamheten
  • Hur du hanterar balansen mellan att våga testa och vara innovativ med att kvalitetsutveckla baserat på utvärdering och erfarenhet