Helena Petersson

Utredare vid socialförvaltningen
Stockholm stad

Lii Drobus och Helena Petersson berättar hur Stockholm arbetar med att skapa en förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare. Ytterst handlar det om att kunna erbjuda stadens invånare verksamheter av god kvalitet. Socialförvaltningen, äldreförvaltningen och stadsledningskontoret i Stockholm stad arbetar tillsammans med stadsdelsförvaltningarna enligt en handlingsplan med åtgärder som ska förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare inom myndighetsutövning. Målet är att genom att minska personalomsättningen, sänka antalet ärenden per handläggare samt minska administrativa arbetsuppgifter och därigenom kunna säkra verksamheter av god kvalitet.Helena är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
Dag 1

15:30
Stockholms Stad – så arbetar vi för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare
  • Genom en förbättrad arbetssituation förväntas staden kunna erbjuda verksamheter av god kvalitet – ta del av arbetet och erfarenheter!