Helena Renström

Planeringsledare
Göteborgs stad

För att möta behoven av goda boenden för äldre i Göteborgs stad har man tagit fram ett nytt ramprogram för särskilda boenden för äldre. Ramprogrammet är ett inriktningsdokument som syftar till att vägleda vid planeringen av särskilda boenden för äldre samt ge en bredare förståelse för den verksamhet som bedrivs. Helena är planeringsledare på lokalsekretariatet i Göteborgs stad och berättar om ett gediget arbete med planering av framtidens boende för äldre i staden.Helena är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

09:10
Strategisk bostadsplanering för att möta framtida behov av goda boenden för äldre
  • Goda boenden för äldre – så möter vi ökade behov av kvalitativa boenden för äldre
  • Hur kan vi nå ett varierat utbud av boenden för äldre för att matcha med individers behov och preferenser?
  • Lagstiftningens krav på arbetsmiljö samt säkerhet – vad innebär det? • Hur blir de boenden vi bygger nu flexibla och hållbara?
  • Hur integrerar vi boenden för äldre på ett naturligt sätt i staden?
  • Typlösningar och koncepthus – så kan du spara både tid och pengar genom effektivisering av planerings- och byggnationsprocessen