Helena Robertsson

Utvecklingsstrateg IT
Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har uppmärksammats för sin framtidssatsning på att digitalisera och införa välfärdsteknologi brett inom vård och omsorg. Fokus ligger på att skapa en hållbar utveckling av verksamheterna där utveckling av personalens arbetssätt och teknologi går hand i hand. Istället för att lansera lösryckta välfärdstekniksprojekt utvecklar och testar man i verksamheten för att få till förändrade arbetssätt och få med sig personal och invånare. Stina Nyman är utvecklingsledare digitalisering och välfärdsteknologi och Helena Robertsson är utvecklingsstrateg inom IT. Under anförandet berättar de om strategier samt resultat av införandet av teknik inom hemtjänst och särskilt boende. Eskilstuna kommun nominerades till finalist i ”Årets e-hälsokommun” år 2017 och 2018.Helena är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 1

12:30
Att bygga en smart organisation för digitalisering för ökad kvalitet och effektivitet
  • Att bygga upp en organisation för digitalisering där IT och vårdoch omsorg möts
  • Att arbeta utifrån ett iterativt och agilt förhållningssätt och designa nya arbetssätt för och tillsammans med utförarna
  • Så möter vi omsorgsutmaningarna genom digitalisering och välfärdsteknik – utmaningar och möjligheter