Helena Rojas

Utvecklingschef
Botkyrka kommun

I Botkyrka är visionen att kommunen ska vara en interkulturell plats som präglas av samarbeten och möten över grupp- och kommungränser, jämlika livschanser och social sammanhållning. Den onyanserade debatt som pågått länge i Sverige om integrationspolitikens misslyckande bär på en negativ syn på invånare och en underton om att integration mellan nya och gamla svenskar är omöjlig. I Botkyrka är den möjlig – tack vare att de går från att tänka och planera mångkulturellt till interkulturellt. Ett långsiktigt och systematiskt förändringsarbete har krävts för att skapa detta där mål och styrning varit tydliga. Förtroendevalda, chefer och medarbetare behöver ha tillräcklig kunskap och tillgång till verksamhetsanpassade metoder, arbetssätt och stöd för att i sitt dagliga arbete axla sin del av ansvaret för genomförandet. På denna föreläsning kommer du att få ta del av hur Botkyrka arbetar för att vara en interkulturell plats utifrån fyra strategiska framgångsfaktorer, mål och styrning; utbildning och kunskap; metoder och arbetssätt och stöd och samordning.Helena är med som talare på konferensen Ledning och styrning i framtidens kommun 2019
Dag 2

15:10
Att leda integration – hur lyckas vi skapa en inkluderande och interkulturell kommun?
  • Hur bryter vi segregationen och dess negativa effekter?
  • Så går vi från samexistens till samarbete – Botkyrka kommuns strategi för en interkulturellt och socialt hållbar kommun
  • Från mångkulturell till interkulturell – så blir medborgaren en aktiv medskapare i kommunutvecklingen
  • Samverkan och samarbete internt – så skapas nätverk och effektiva samarbeten över enhetsgränserna
  • Samverkan i ett större perspektiv – hur kan vi samla människor från olika aktörer i samhället för att tillsammans hitta nya vägar framåt?
  • Ledarskapet – om att våga utmana strukturerna och motverka tröghet i processerna
  • Tips och råd till dig som leder förändringsarbete med integration i fokus