Helena Rom

Säkerhetsskyddsexpert
Skatteverket

Arbetar idag som jurist med fokus på IT relaterad juridik, stöttar hela processen från idé till realiserad molntstrategi med fokus på att leverantörsrelationen ska vara trygg över hela avtalsperioden. Helena har lång erfarenhet från offentlig sektor, har verkat som inköpschef i många år och suttit i Skatteverkets molngrupp sedan starten.Helena är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023
14 juni

14:50
Att orientera sig i molntjänstdjungeln med trygga leverantörsrelationer – så går vi tillbaka till den goda affären där vi syr ihop lösningar som är bra för verksamheten med bibehållen och eventuellt stärkt trygghet
  • Hur ser molntjänstanvändningen ut i andra skattemyndigheter i EU?
  • Segment som använder molntjänster i högre utsträckning
  • Strategiska beslut som köparna behöver fatta för sin verksamhets räkning
  • Vad innebär leverantörers förpliktelser att lämna ut uppgifter i praktiken – oavsett DSF, OSL med flera lagar?
  • Hur kan man göra för att skapa en flexibilitet och möjliggöra en trygg användning av molntjänster i offentlig sektor?
  • Risker kopplat till tredjepartsleverantörer och molntjänster – så hanterar vi denna problematik