Helena Sääf

Kommunarkivarie
Ekerö kommun

Intresset för elektroniska underskrifter är stort och många införandeprojekt drivs ute i kommunerna med fokus på att göra beslutsprocesser snabbare och säkrare. Vikten av att skapa ett helhetsperspektiv kring hur de nya processerna påverkar både verksamheten och dess informationshantering kan inte nog poängteras men området är stort och hur får man till det i praktiken? När och vad behöver man skriva under? Vilka legala krav ligger till grund för krav på underskrift och när kan det lösas på annat sätt än med underskrift? Vad säger verksamheten? Helena arbetar som kommunarkivarie på Ekerö kommun och brinner för informationsförvaltning och verksamhetsutveckling. Hon har varit med och arbetat fram Sambruks erfarenhetssammanställning kring e-underskrifter och har lång erfarenhet av förändringsarbete kring e-förvaltning, bla som arkivkonsult på Arkiv IT, samt dom verksarkivarie (PUL- ombud och systemförvaltare) på Riksgälden. Helena har också ett förflutet som kommunregistrator och nämndsekreterare. Denna breda bakgrund har givit Helena värdefulla erfarenheter och under denna föreläsning kommer du att få ta del av hennes tankar om vad som egentligen ryms i en underskrift.Helena är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2022
24 oktober

15:30
Vad ryms i en underskrift? – Ett verksamhetsperspektiv på övergången från analoga underskrifter till digitala flöden med e-identifiering, attester och e-underskrifter
  • När och vad behöver man skriva under? Vilka legala krav ligger till grund för krav på underskrift och när kan det lösas på annat sätt än med underskrift? Vad säger verksamheten?
  • Underskriften har många olika funktioner, fler än man tror – om varför man inte kan byta en analog underskrift rakt av till e-underskrift och om vikten av att analysera vad som är behovet när man tar fram sina digitala processer
  • Behöver vi validera e-underskriftens giltighet över tid och behöver vi tillämpa rekursiv tidsstämpling? Hur kan man tänka?
  • Det ekonomiska perspektivet – vad är viktigt att tänka på för att pressa kostnaderna både på kort och lång sikt?
  • E-arkiv och långtidbevarande – format för bevarande för att säkra hela livscykeln för underskriven handling