Heléne Karlsson

Strateg
Västerås stad

I denna föreläsning återkommer Helena och Heléne med en fördjupande föreläsning om ett nytt ungdomsboende samt två nya korttidsobende för barn och ungdomar. Ungdomsboendet ingvides i februari 2019 och de två nya korttidsboendena är under byggnation och ska bli färdiga under 2019. Lyssna till intressanta erfarenheter kring planering och byggnation av boenden för den växande gruppen unga och hur man möter deras behov.Heléne är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

15:00
Hur skapa behovsanpassade boenden för unga? Nytt ungdomsboende samt korttidsboende för barn och ungdomar
  • Hur planera och bygga ett kvalitativt och modernt ungdomsboende?
  • Korttidsboende för barn och ungdomar – planering och utformning av två boenden under samma tak
  • Lärdomar och erfarenheter från de båda projekten