Heléne Lidström

Förändringsledare och författare
Healthy Business

Det flexibla arbetslivet kräver inte bara förändringar i hur vi utformar arbetsplatsen, utan även i hur vi samarbetar och kommunicerar, både som ledare och som medarbetare. Att utrusta och utveckla chefer och medarbetare så att de får rätt förutsättningar att kunna verka i den hybrida världen blir allt mer avgörande för organisationer som vill bibehålla och attrahera nya talanger. Men för att lyckas måste varje organisation göra sin hemläxa – vikten av en strategi och en tydlig plan har aldrig varit viktigare. Heléne Lidström är förändringsledare, författare och arbetar även som arbetsplatsstrateg på Castellum. Under denna föreläsning kommer hon att dela med sig av vad forskning och beprövad erfarenhet säger är viktiga förutsättningar för att du ska lyckas i förändringsarbete. Heléne har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom kommunikation, ledarskap och organisation i företag som Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2 där förändring har varit ett ledord i alla hennes uppdrag. Med ett passionerat intresse för företagskulturens betydelse för affären, liksom för individens förmåga att hantera, driva och ta ansvar för sin egen motivation förmedlar Heléne effektiva verktyg för att lyckas skapa en framgångsrik förändring genom tillitsbaserat ledarskap.Heléne är med som moderator och talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
18 oktober

09:10
Framgångsrik förändringsledning – hälsofrämjande och hållbart ledarskap i det hybrida arbetslivet
  • Hur har vårt arbetsliv utvecklats under de senaste åren och vilka lärdomar kan vi ta från dessa stora förändringar?
  • Hur uppnår man den rätta balansen mellan distans och kontorsarbete för att bäst utnyttja fördelarna med båda alternativen?
  • Vilka nya krav ställer dagens hybrida arbetsliv på ledarskapet?
  • Att utveckla och förändra våra arbetssätt kräver en plan – vad är det som skiljer organisationer som lyckas från de som misslyckas?
  • Hur behöver arbetssätt och arbetsplatsen utvecklas för att leva upp till nya krav och behov?
  • Så lägger arbetsplatsstrategin grunden för rätt förändringar utifrån verksamhetens behov och den hybrida kontexten