Heléne Lidström

Förändringsledare och författare
Healthy Business

Heléne har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom kommunikation, ledarskap och organisation i företag som Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2 där förändring har varit ett ledord i alla hennes uppdrag. Med ett passionerat intresse för företagskulturens betydelse för affären, liksom för individens förmåga att hantera, driva och ta ansvar för sin egen motivation förmedlar Heléne effektiva verktyg för att lyckas skapa en framgångsrik förändring genom tillitsbaserat ledarskap.Heléne är med som moderator och talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2021