Heléne Lidström

Förändringsledare
Healthy Business

Heléne Lidström har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i bolag som Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2, där förändring på temat kommunikation, kultur och ledarskap i det nya arbetslivet har varit den röda tråden. Heléne har ettpassionerat intresse för företagskulturens betydelse för affären, liksom för individens förmåga att hantera, driva och ta ansvar för sin egen motivation som bottnar i ett ledarskap byggt på tillit. Heléne ansvarade för Microsofts resa till det nya arbetslivet som innebar radikala förändringar i såväl arbetssätt som kontorsutformning. Hon är även författare till boken ”Det nya arbetslivet – så skapades Sveriges bästa arbetsplats” som beskriver erfarenheter och lärdomar från Microsofts resa samt digitaliseringens möjligheter och hur det påverkar ledarskap, kontor och arbetssätt.Heléne är med som talare på konferensen Det nya ledarskapet 2021

9:40
Det nya digitala arbetslivet och ledarskapet – vilka nya krav ställs och vad betyder det för ditt ledarskap?
  • Vilka krav ställer dagens arbetssätt på ledarskapet?
  • Hur kan man som chef påverka medarbetarupplevelsen för att skapa de rätta förutsättningarna för motivation och engagemang, trots distansarbete?
  • Hur kan man jobba med målstyrning för att säkerställa prestation och leverans på ett sätt som samtidigt utvecklar?
  • Så kan du arbeta för att främja välmående, teamkänsla och gemenskap på arbetsplatsen – trots avståndet