Héléne Stålhem

Kurator Närvaroteamet
Haninge kommun

Haninge kommun har under en längre tid arbetat systematisk med att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. År 2019 vann kommunens Närvaroteam utmärkelsen ”Bästa innovatör och entreprenör” för deras närvarofrämjande arbete med elever, vårdnadshavare och skolor. Juryn har uppmärksammat Närvaroteamets goda arbete med att fånga upp föräldrars frågeställningar samt motivera till kontakt med både skola, psykiatri och socialtjänst. Därtill lyftes Närvaroteamets förmåga att arbeta med elever genom stort engagemang och hög kompetens.Helene är med som talare på konferensen Skolnärvaro

13:35
Närvarofrämjande arbete i praktiken – fokus på organisation, systematik, relationer och samverkan
  • Hur skapar du en organisation för närvarofrämjande arbete i skolan där alla görs delaktiga i det förebyggande arbetet?
  • På vilket sätt kan elevhälsa och pedagogisk personal arbeta tillsammans för goda relationer i skolan?
  • Hur skapas goda förutsättningar för att eleverna ska trivas och känna sig trygga i sin lärmiljö?
  • Goda relationer och en väl fungerande samverkan mellan elev, vårdnadshavare, skola och externa aktörer – hur uppnås det?
  • Hur du kan arbeta systematiskt och utifrån ett helhetsperspektiv i ditt kartläggningsarbete