Henric Norin

People & Culture Market Area Manager
IKEA

Henric är People & Culture Market Area Manager för området Stockholm/ Mälardalen. Han har arbetat med HR frågor inom IKEA sedan 2002 och har bland annat varit med och startat upp två varuhus i Karlstad och Borlänge. Under detta anförande delar Henric med sig av IKEA:s hälsofrämjande insatser för en hållbar miljö för både medarbetare och kunder.Henric är med som talare på konferensen Hållbara arbetsplatser 2019
Dag 2

11:05
En hållbar arbetsmiljö som främjar långsiktig lönsamhet och ett bra kundmöte
  • Så har vi utformat vår arbetsmiljö för att öka trivsel och minska risken för ohälsa hos våra medarbetare
  • Vilka satsningar har vi genomfört när det kommer till arbetsplatsens utformning?