Henrik Ardhede

Särskild utredare
Statens offentliga utredningar

Regeringen tillsatte i december 2022 Henrik Ardhede som särskild utredare för Utredningen om säker och tillgänglig digital identitet. Utredningen ska se över och lämna förslag på hur e-legitimationer kan utfärdas på högsta tillitsnivå. Syftet är att stärka samhällets säkerhet och robusthet, motverka bedrägerier och underlätta för att fler ska kunna få tillgång till en e-legitimation. Utredaren ska också föreslå hur en digital identitetsplånbok ska kunna utfärdas. Henrik Ardhede är rådman och har tidigare även varit särskild utredare i Utredningen om betrodda tjänster som utredde sakfrågor som hänger tätt samman med e-legitimationer och eIDAS.Henrik är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter

10:50
Statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå – ta del av status just nu i Utredningen om säker och tillgänglig digital identitet
  • Utredningen om säker och tillgänglig digital identitet – kort om syfte och bakgrund till utredningen
  • Utredningens förslag om en statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå
  • Den digitala identitetsplånboken och utredningens arbete med den reviderade eIDAS-förordningen