Henrik Ardhede

Särskild utredare
Utredningen om betrodda tjänster

Vi ringer upp Henrik Ardhede och stör lite i arbetet med utredningen som ska vara klar och slutredovisas den 30 juni. Hur går det och vad är status just nu? Vilka behov av åtgärder kan du se vad gäller användande av e-legitimation i tjänsten?

Intervjun leds av Caspar Almalander.eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2021

12:00
Den statliga utredningen om betrodda tjänster – vad är status just nu?