Henrik Berggren

Rådgivare offentlig sektor
PwC

I tider av stor utbyggnad av verksamhetslokaler blir frågan om att äga eller hyra sina lokaler mycket central. Det finns många faktorer att beakta för att kunna ange om man bör hyra eller äga sina fastigheter. Under anförandet går Henrik och Patrik igenom vilka faktorer du behöver beakta, samt vad du kan ta stöd utav, för att ta bra beslut. Vilken mix av finansieringsstrategier som kan användas för att möta framtida lokalbehov. Henrik och Patrik är medförfattare till den nya skriften ”Äga eller hyra lokaler” som kommer att publiceras under våren 2019. Under arbetet med skriften har såväl kommuner som externa samhällsfastighetsföretag kontaktats, för att ge en bred bild av alternativ och faktorer att ta i beaktande. Projektet har finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor. Henrik har arbetat på PwC sedan 2011. Han har lång erfarenhet av kommunal verksamhet och ekonomi.

Henrik arbetar idag med att stötta ett flertal kommunledningar hur de demografiska förändringarna kommer att påverka kommunens förutsättningar de närmaste 10-20 åren. Han är specialiserad på välfärdens finansiering, budgetering, analys, uppföljning och dimensionering av morgondagens verksamhet i form lokaler och personal.Henrik är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

15:45
Äga eller hyra lokaler – finansieringsstrategier för att möta framtida lokalbehov
  • Vad blir rätt mix av finansieringsstrategier utifrån din kommuns situation och förutsättningar?