Henrik Bergman

Chef för finansiell infrastruktur
Svenska Bankföreningen


Henrik är med som paneldeltagare på konferensen Framtidens betalningslösningar 2022