Henrik Byström

Affärsområdeschef Modern Work & Security
Microsoft

När organisationer och företag över hela världen nu ställs inför situationen att låta medarbetarna arbeta på distans, ställs helt nya krav, både på teknik, ledarskap och medarbetarskap. Hur kan vi säkerställa att vi fortsätter leverera bästa resultat och samtidigt ta vara på de nya möjligheter som kommer i pandemins fotspår? Henrik Byström började arbeta på Microsoft år 2008. Han är affärsområdeschef för Microsoft365 och leder Microsoft Sveriges arbete med Det Nya Arbetslivet, det vill säga att anamma ett modernt arbetssätt, ledarskap och medarbetarfokus med hjälp av modern teknik. Henrik har över 20 års erfarenhet av att leda olika former av team samt diskutera och införa samarbets- och kommunikationslösningar hos kunder inom både privat och offentlig sektor. Han är en uppskattad talare som uppmuntrar att tänka nytt och möjliggöra arbete oavsett tid och plats – ett område som också kräver såväl en utvecklad digital arbetsplats och ett förändrat ledarskap.Henrik är med som talare på konferensen Det nya ledarskapet 2021

15:00
Nya möjligheter i spåren av pandemin – så förbereder du din organisation för fortsatt arbete på distans
  • Dagens digitala distansledarskap – hur lederman en organisation där vi inte ses?
  • Hur bibehåller vi företagskulturen och det sociala kittet?
  • Att samarbeta effektivt på distans – så kan vi få ut mesta möjliga av digitala arbetssätt
  • Hur kan man hantera det enorma informationsflödet och skydda företaget när personalen arbetar hemifrån?
  • Hur kommer det nya arbetslivet se ut och hur tar vi tillvara på de nya möjligheter som uppstår?