Henrik Byström

Expert strategisk digitalisering
AI-Labbet

Henrik Byström är en av grundarna till AI-labbet som hjälper till att konkretisera digitaliseringsstrategier och etablera ansvarsfull AI med medarbetare och verksamhetsresultat i fokus. Henrik har varit yrkesverksam i IT-branschen i nästan 30 år varav de flesta i ledande positioner på såväl stora som små företag, Ex vis Microsoft, Cap Gemini, Sigma. På Microsoft har han spenderat ca 15 år inom olika försäljningsroller och senast som affärsområdeschef för det största affärsområdet, Modern Work och Security. Henrik ansvarade också för Microsoft Sveriges arbete kring Det Nya Arbetslivet, d.v.s. att anamma ett modernt arbetssätt, ledarskap och medarbetarfokus med hjälp av modern teknik. Han är en uppskattad talare som uppmuntrar att tänka nytt och möjliggöra nya sätt att arbeta och utvecklas med ansvarfull AI som utgångspunkt.Henrik leder den digitala föreläsningen Framtidens kontor och arbetssätt 2023