Henrik Byström

Business Group Lead
Microsoft

Henrik Byström började arbeta på Microsoft år 2008. Han är affärsområdeschef för Microsoft365 och leder Microsoft Sveriges arbete med Det Nya Arbetslivet, d.v.s. att anamma ett modernt arbetssätt, ledarskap och medarbetarfokus med hjälp av modern teknik. Henrik har över 20 års erfarenhet av att leda olika former av team samt diskutera och införa samarbets- och kommunikationslösningar hos kunder inom både privat och offentlig sektor. Han är en uppskattad talare som uppmuntrar att tänka nytt och möjliggöra arbete oavsett tid och plats – ett område som också kräver såväl en utvecklad digital arbetsplats och ett förändrat ledarskap.Henrik är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2021
1 december

12:55
Internkommunikation i det nya arbetslivet – strategi, utmaningar och verktyg
  • Hur når man fram med internkommunikation när arbete inte längre är en plats utan något man gör?
  • Så hanterar vi dagens utmaningar och möjligheter – informationsöverflöd, nätverk istället för hierarki och möjligheten att arbeta i ett effektivt hybridliv
  • Hur kommer organisationen, ledarskapet och lärandet ha förändrats när arbete görs från många olika platser?