Henrik Byström

Affärsområdeschef Modern Workplace
Microsoft

Henrik Byström började arbeta på Microsoft år 2008. Han är affärsområdeschef för Microsoft365 och leder Microsoft Sveriges arbete med Det Nya Arbetslivet, det vill säga att anamma ett modernt arbetssätt, ledarskap och medarbetarfokus med hjälp av modern teknik. Henrik har över 20 års erfarenhet av att leda olika former av team samt diskutera och införa samarbets- och kommunikationslösningar hos kunder inom både privat och offentlig sektor. Han är en uppskattad talare som uppmuntrar att tänka nytt och möjliggöra arbete oavsett tid och plats – ett område som också kräver såväl en utvecklad digital arbetsplats och ett förändrat ledarskap. Henrik är också en aktiv och uppskattad bloggare på LinkedIn.Henrik är med som talare på konferensen
23 mars

16:30
Anpassning till det nya normala – lärdomar utifrån den stora omställningen till distansarbete under pandemin
  • Paradigmskifte på arbetsplatsen – hur har pandemin förändrat våra arbetssätt?
  • Vad förväntar vi oss av våra arbetsplatser framöver?
  • Hur knyter vi ihop kontors- och distansarbete på bästa sätt?
  • Vilka är de hetaste trenderna inom den nya arbetsplatsen och hur kommer ny teknik att påverka arbetsplatsen och hur vi tar nästa steg framåt?