Henrik Hed

Biträdande rektor
Friskolan Lust&Lära, Bollnäs kommun

Friskolan Lust&Lära är en 7-9 skola och startades 2009. Vid uppstart hade skolan 239 elever och i dagsläget ligger elevantalet på 390 elever. Henrik är utbildad idrottslärare med många års erfarenhet och har idrottat på elitnivå samt även varit tränare på densamma. Han har mångårig erfarenhet som coach och ledare inom friskvårdssektorn. Henrik arbetar som biträdande rektor och kommer under föreläsningen att dela med sig av hur Friskolan Lust&Lära arbetar med hälsofrämjande skolutveckling.Henrik är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 1

11:40
Så tar vi ett helhetsgrepp kring hälsa och säkerställer en hälsofrämjande utveckling för våra elever i skolan
  • Evidensbaserade utvecklingssamtal – så för vi dialog med våra elever och vårdnadshavare kring motion, kost och sömn och återhämtning
  • Så förebygger vi bl.a inaktivitet med SMART mål
  • Så firar och utvärderar i framgång med våra elever och studiegrupper