Henrik Isaksson

Projektledare Bygg
Kungsbacka kommun

Henrik är i grunden civilingenjör inom Lantmäteri (LTH) och har lång erfarenhet av lokalförsörjning och projektledning på kommunnivå men även som konsult. Han kommer att berätta om hur man i Kungsbacka kommun arbetar med planering och byggnation av framtidens vård- och omsorgsboende för äldre. Kommunen har på senare tid i samverkan med det kommunala bostadsbolaget (inhyrning) byggt två nya vård- och omsorgsboenden utifrån ett funktionsprogram/koncept för att säkerställa att ekonomi, kvalitet och miljömässig hållbarhet går ihop samt att byggnationen genomförs effektivt.Henrik är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
14 november

11:05-11:45
Så utvecklar vi attraktiva och hållbara särskilda boenden för nästa generations äldre
  • Så arbetar vi strategiskt med särskilda boenden – arbetsmodell som underlättar
  • Hur vi har utformat ett boendekoncept för att säkerställa kvalitet och effektivitet
  • Planering och byggnation av två nya särskilda boenden i nära samverkan med beställare och fastighetsägare