Henrik Janson

Teknisk chef
EnviroProcess

Henrik Janson har i sin tjänst som Teknisk chef och kvalitetsansvarig på EnviroProcess mer än 35 års erfarenhet av vattenbehandling i badhus. Han är en uppskattad utbildare och föreläsare inom området och utbildar årligen en mängd klasser av såväl tekniker som verksamhetsutövare.Henrik är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
25 januari

14:35
Vattenbehandling - Att möta moderna krav för hygien, energi och miljö
  • Moderna metoder som skapar förutsättningar för en bra vatten- och luftkvalitet
  • Hållbara lösningar med lågt CO2-avtryck
  • Energi- och vattenoptimering – våra 4 bästa tips