Henrik Näslund

Chef projektkontor
Skellefteå kommun

Skellefteå kommun är i ett expansivt skede med många nyetableringar och en ökad inflyttning. Staden förändras i hög takt och det är mycket som sker samtidigt. Sedan 2015 har Skellefteå kommun drivit en framgångsrik kontorsutveckling med övergång till aktivitetsbaserade arbetssätt som skett i flera etapper varav den senaste stod färdig i december 2021. De senaste årens omvälvande omständigheter har skapat både oanade utmaningar men även nya möjligheter. Hur har behoven förändrats och hur tacklar man utmaningen med ständiga förändringar i pågående projekt? Henrik Näslund driver och ansvarar för införandet av aktivitetsbaserade arbetssätt i Skellefteå kommun. Förutom att tillsammans med medarbetare och ledning driva förändringsarbetet ansvarar Henrik också för de återkommande mätningarna som genomförs för att utvärdera införandet av det nya arbetssättet. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av Skellefteå kommuns samlade erfarenheter av att införa, förvalta och vidareutveckla flexibla och hybrida aktivitetsbaserade arbetssätt under en minst sagt turbulent tid. Vilka är utmaningarna och vad krävs för att lyckas och hur har denna förändring bidragit till Skellefteå kommuns övergripande samhällsomvandling?Henrik är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
28 mars

14:30
ABW i kommunen – erfarenheter från Skellefteå kommuns stora kontorsutveckling och förändring mot nya hybrida arbetssätt
  • Vår resa – så har vi gått från papper, pärmar och cellkontor till ett aktivitetsbaserat arbetssätt utifrån verksamhetens och individens behov
  • Varför ABW? Viktiga drivkrafter för att förändra vårt arbetssätt och utmaningar längs vägen
  • Hur skapas rätt förutsättningar för att lyckas driva förändringen till aktivitetsbaserade arbetssätt?
  • Den viktiga förändringsprocessen – hur förändrar vi ledarskapet och arbetssättet och inte bara den fysiska och digitala arbetsmiljön?
  • Så förvaltar och vidareutvecklar vi våra nya, hybrida arbetssätt och planerar framåt för fortsatt utveckling utifrån nya behov