Henrik Tufvesson

Näringspolitisk direktör, vice ordförande i Rågsveds Fastighetsägare
Fastighetsägarna Stockholm

Rågsveds Fastighetsägare bildades 2012 och består av de åtta största fastighetsägarna i Rågsved. Föreningen jobbar tillsammans för en positiv utveckling av stadsdelen och för att gynna en långsiktig förvaltning av områdets fastighetsbestånd. Många av de utmaningar som finns i ett område kan bara mötas med ett samarbete över fastighetsgränser och i samverkan med andra aktörer i stadsdelen. Liknande lokala fastighetsägareföreningar och lokal samverkan finns idag i Järva, Skärholmen och Hässelby-Vällingby.Henrik är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 2

12:30
Så skapar lokal samverkan mellan fastighetsägare, staden och polisen för en tryggare boendemiljö
  • Vilka åtgärder ska prioriteras för att förbättra miljön i boendeområden
  • Samverkan i förvaltning för tydligare närvaro och effektiva åtgärder
  • Vad krävs för att samarbetet mellan fastighetsägare och intressenter ska lyckas?