Ida Gäskeby

Teamledare NIRAS Facility Management
NIRAS

Ida är konsult inom Facility management och har flera års erfarenhet av såväl utredningar som rådgivning inom styrning och planering av offentliga fastighets- och FM-organisationer. Hon har under flera år undervisat inom lokalresursplanering, facility management och upphandling. Under anförandet och löpande under konferensen kommer ni att få ta del av hennes erfarenheter och lärdomar från lokalförsörjningsarbetet inom såväl stora som små organisationer.Ida är moderator och talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

10:10
Samsyn och samlad styrning i praktiken – strategier för samordning där lokalförsörjningen baseras på en tydlig kommungemensam process
  • Hur kan vi börja prata samma språk och nå en gemensam helhetsbild över kommunens lokalförsörjningsprocess?
  • Hur ska du egentligen få till kommungemensamma strategier och riktlinjer kring lokalförsörjning?
  • Vilka effektiva arbetssätt kan vi använda för att skapa samsyn kring prioriteringar när ekonomin är knapp?
  • Vad krävs för organisation och process för att genomföra ett lokalförsörjningsprojekt på bästa möjliga sätt?