Ida Lindgren

Biträdande professor
Linköpings universitet

Ida Lindgren arbetar som biträdande professor i informatik och är forskningsledare för avdelningen för informationssystem och digitalisering vid Linköpings universitet. Hon har ett brett intresse för hur arbete kan digitaliseras och vad digitalisering får för konsekvenser för olika aktörer i samhället. I sin forskning är hon framför allt intresserad av digitalisering av offentliga välfärdstjänster, konsekvenser av digitalisering för medborgares tillgång till välfärdstjänster, samt digitalisering och automatisering av kunskapsintensivt arbete. Hennes forskning är tvärvetenskaplig och utförs i nära samarbete med representanter för offentlig förvaltning och teknikbolag.Ida är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
21 mars

16:10
Vilka tjänster lämpar sig för digitalisering och automatisering och hur tar du dig an utmaningarna med de tjänster som inte kan digitaliseras?
  • Vilka välfärdstjänster inom offentlig sektor är lämpliga att digitalisera och automatisera?
  • Vilka välfärdstjänster är inte lämpliga att digitalisera och automatisera?
  • Varför kan vissa målgrupper inte använda sig av digitaliserade tjänster?
  • Hur kan du förstå och möta de målgrupper som av olika anledningar inte kan använda sig av digitaliserade tjänster?