Ida Lindgren

Docent och universitetslektor i informatik
Linköping Universitet

Ida Lindgren, docent i informationssystem, är verksam vid avdelningen för informationssystem och digitalisering vid Linköpings universitet. Hennes forskning fokuserar på hur verksamheter inom offentlig sektor använder sig av digitala tjänster för att utveckla verksamhet och kommunicera med medborgare. Just nu leder hon ett forskningsprojekt om automatisering av ärendehantering i kommunal verksamhet, där verksamhetens förändringar av kompetens- och kunskapsbehov är centrala frågor.Ida är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2020
Dag 2

11:35
Digitalisering av kommunala tjänster – organisationer och professioner i förändring
  • Vilken kunskap om digitalisering av offentliga tjänster finns idag?
  • Vilken ny kunskap krävs för att bidra till kommunernas arbete med att effektivisera och utveckla administrativt och socialt arbete?
  • Möjliga konsekvenser, potential och utmaningar av digitalisering av kommunala tjänster