Ida Necovski

Specialpedagog Furulidskolan
Aneby kommun

Ida är specialpedagog, skolutvecklare och författare. Hon har bidragit till framgångsrika förändringar inom elevhälsoteam och i skolors elevhälsoarbete. Under 2012 var hon tillsammans med Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson drivande i att utveckla ”EHM – elevhälsomötet”. De har tillsammans skrivit boken ”EHM elevhälsomötet – en främjande, förebyggande och lärande modell”. Ida är just nu aktuell med boken ”Specialpedagog med kompetens att utveckla skolan” som hon har skrivit tillsammans med Anna Bengtsson. Ida driver även Specialpedagogisk kompetens där hon håller workshops, utbildar och tar fram processtöd för skolor. Hon utbildar på ett flertal universitet och är en uppskattad föreläsare.Ida är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa

11:30
Hur sätta igång processer och leda lärande som skapar ökad samverkan mellan elevhälsa och pedagogisk personal kring hälsofrämjande och förebyggande insatser?
  • Att lämna traditionella och invanda arbetssätt och skapa förändring som är bestående över tid
  • Hur sätta igång processer och leda lärande som ger ökad samverkan mellan elevhälsa och pedagogisk personal?
  • Vad krävs för att åstadkomma ett tvärprofessionellt lärande och skapa tillgängliga lärmiljöer?
  • Hur kan elevhälsomötet struktureras och bli ett effektivt verktyg för att bidra till en lärandebaserad organisation där hälsofrämjande och förebyggande arbete formas?
  • Konsten att skapa den regelbundenhet och kontinuitet som krävs för att tillsammans nå målet om tillgängliga lärmiljöer och en hälsofrämjande skola