Ida Necovski

Specialpedagog och skolutvecklare
Mjölby kommun

Ida är specialpedagog, skolutvecklare och författare. Hon har bidragit till framgångsrika förändringar inom elevhälsoteam och i skolors elevhälsoarbete. Under 2012 var hon tillsammans med Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson drivande i att utveckla ”EHM – elevhälsomötet”. De har tillsammans skrivit boken ”EHM elevhälsomötet – en främjande, förebyggande och lärande modell”. Ida är just nu aktuell med boken ”Specialpedagog med kompetens att utveckla skolan” som hon har skrivit tillsammans med Anna Bengtsson. Ida driver även Unacum kompetens där hon håller workshops, utbildar och tar fram processtöd för skolor. Hon utbildar på ett flertal universitet och är en uppskattad föreläsare.Ida är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa 2023
5 maj

14:10
Att leda processer och lärande som skapar ökad samverkan mellan elevhälsa och pedagogisk personal – hur kan det bli möjligt i praktiken?
  • Vad betyder processinriktat arbetssätt?
  • Vilken betydelse har arbetet för skolans möjlighet att utveckla det förebyggande och främjade arbetet?
  • Vad innebär tvärprofessionellt lärande och hur kan det bidra till att utveckla tillgängliga lärmiljöer?
  • Hur kan processkompetens bidra till att skapa förändring som ger bestående avtryck i verksamheten över tid?