Ida Necovski

Specialpedagog och författare
Unacum Kompetens

Ida Necovski har mångårig erfarenhet som lärare och specialpedagog där hon bidragit till framgångsrika förändringar inom elevhälsoteam. Att med stöd i konkreta verktyg och nycklar för att utveckla lärmiljöer har hon kunnat bidra till ett flertal skolors förbättringsarbete. Utifrån sin kunskap var hon 2012 drivande i att utveckla modellen EHM, elevhälsomötet, tillsammans med Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson. Ida och Anna har även skrivit boken Specialpedagog med kompetens att utveckla skolan.Ida är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
8 september

11:45
Hur kan man utforma lärmiljön så att den skapar de rätta förutsättningarna för gott lärande och välmående för alla elever​?
  • Vad innebär begreppet anpassningar och hur kan det förstås för att bli till verktyg för elevers lärande och utveckling?
  • Hur kan vi förstå och ta reda på elevers behov för att låta det vägleda hur vi utformar lärmiljön?
  • Hur kan insatser på individnivå leda till förändringar på grupp- och skolnivå?