Ida Necovski

Specialpedagog och författare
Specialpedagogisk kompetens

Hur kan EHM bidra till att elevhälsoarbetet blir ett tillsammansarbete på den pedagogiska arenan där gapet mellan lärare och elevhälsans professioner minskas? Och hur hänger EHM ihop med framgångsrika strategier för förebyggande och hälsofrämjande arbete? Att gå från ett elevhälsoarbete som i första hand handlar om akuta insatser och åtgärder på individnivå till att främst vara främjande och förebyggande är en utmaning som många skolor brottas med. Elevhälsomötet är navet för strukturerad samverkan, tvärprofessionellt lärande och skapande av främjande rutiner och det finns mycket att vinna på att optimera dessa möten. Under denna föreläsning kommer du att få konkreta verktyg för hur ni kan utveckla era elevhälsomöten för att ringa in utmaningar och möjligheter långt innan arbetsinsatserna blir av enbart åtgärdande karaktär. Du får ta del av hur du kan strukturera mötets alla olika delar och faser och säkerställa att all kunskap mynnar ut i en konkret handlingsplan. Ida Necovski är specialpedagog, föreläsare och en av författarna till boken “EHM – elevhälsomötet – en främjande, förebyggande och lärande modell”.Ida är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 1

11:30
Elevhälsomötet – metoder som utvecklar och effektiviserar både elevhälsomötet och elevhälsoteamets arbete
  • Verktyg för att åstadkomma ett tvärprofessionellt lärande som skapar tillgängliga lärmiljöer för alla elever
  • Hur skapas en tydlig mötesstruktur som säkerställer mötets riktning och progression i det förebyggande och främjande arbetet?
  • Vem gör vad i elevhälsoteamet – roller och ansvarsfördelning för ett effektivare och mer kvalitetsbaserat elevhälsoarbete
  • Hur skapas den regelbundenhet och kontinuitet som krävs för att lyckas med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet?