Ingalill Sedvallson

Lärare på individuella programmet med ansvar för praktikplatser
Lindeparkens gymnasiesärskola Stockholms stad

På Lindeparken finns ett individuellt program och det nationella programmet Estetiska verksamheter. Personalen på skolan har lång erfarenhet av att arbeta med elever med utvecklingsstörning och av att kunna genomföra en individuell utvecklingsplan. Varje elev ska få en god grund för fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning.Ingalill är med som talare på konferensen
Dag 1

16:25
Så underlättar du elevens övergång från gymnasiesärskola till ett självständigt vuxenliv med individuellt anpassad praktik och stöd
  • Hur ger du elever på det individuella programmet det bästa stödet för att kunna genomföra praktik?
  • Hur undviker vi att eleven hamnar i ett utanförskap efter utbildningen?
  • Individens behov i centrum – kartläggning av behov för att underlätta elevens vardag, skola, boende och fritid
  • Hur kan skolan bidra till en bra start i ett vuxenliv genom att samarbeta med kommuner och myndigheter?