Ingegärd Arkelid

Projektledare
Göteborgs stad


Ingegärd är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023