Ingegerd Ericsson

Fil. Dr. i pedagogik, docent i idrottsvetenskap
Malmö universitet

Ingegerd är utbildad idrotts- och speciallärare, hon har arbetat på Järnåkraskolan i Lund under 25 år och på Lärarutbildningen i Kristianstad 3,5 år före forskarutbildning i pedagogik vid Malmö universitet. Disputerade 2003 på avhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Arbetar nu som docent i idrottsvetenskap och som idrottslärarutbildare vid Malmö universitet. Ta del av hennes gedigna erfarenheter och forskningsresultatet i Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil.Ingegerd är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 1

11:10
Aktuell forskning vad gäller fysisk aktivitet och dess effekter hos eleverna i skolan
  • Hur mycket och vilken typ av fysisk aktivitet krävs/rekommenderas för bättre hälsa?
  • Hur motorisk färdighet kan kopplas till barns inlärningsförmåga
  • Bunkefloprojektet – forskningsprojekt om fysisk aktivitet och dess effekter samt uppföljande forskning
  • Vilken effekt daglig fysisk aktivitet har på elevens hälsa och inlärning
  • Vad ger den fysiska aktiviteten i det långsiktiga perspektivet