Ingemar Linusson

Fastighetschef
Skövde kommun

Ingemar Linusson arbetar som fastighetschef i Skövde kommun och Lars Yngvesson som arkitekt på Sweco arkitekter. De arbetar med ett program för förskolans lokaler inför att kommunen ska bygga flera förskolor under kort tid. De nya förskolorna i Skövde ska möta upp dagens stora behov men även kunna anpassas efter ändrade omständigheter i framtiden. Den nya läroplanen 2018 och Boverkets riktlinjer om minskade barngrupper är också viktiga förutsättningar. I programarbetet har man strävat efter att att förskolan ska kunna anpassas efter den storlek som efterfrågas. På så vis kan man spara både tid och pengar i såväl projektering som produktion av kommande förskolor.Ingemar är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

16:25
Effektiva och hållbara förskolemiljöer – hur förenar du ett effektivt byggande med målet om stimulerande och trygga lärmiljöer?
  • Framtidens förskolor i Skövde – att möta växande behov av nya förskolor och samtidigt bygga Sveriges bästa förskola
  • Den viktiga beställarrollen och att arbeta utifrån strategisk partnering för att hitta den bästa vägen framåt
  • Att bygga den första förskolan som en typförskola för att de kommande två förskolorna ska kunna byggas lika dant och därmed effektivisera processen
  • Utifrån designdialog planera förskolan för att uppfylla verksamhetens krav kring lärmiljöer
  • Förskolans nya läroplan – hur blir de fysiska miljöerna som ska stötta ökad undervisning i förskolan?
  • Storlek på barngrupper – hur påverkar det lärmiljöerna?