Inger Dahlberg

Drogförebyggande samordnare
Haninge kommun

Inger Dahlberg och Anen Makboul har bred och mångårig erfarenhet inom det drog- och brottsförebyggande arbetet på såväl fältförlagda som strategisk och arbetsledande nivå. 2019 tilldelades Haninge priset Årets förebyggande kommun som av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN samt priset för Årets trygghetsvandrande kommun av Stiftelsen nattvandring.nu. Prisen tilldelades för ett framgångsrikt, inspirerat och implementerat förebyggande arbete. En framgångsfaktor i arbetet som Inger och Anen samordnar och utvecklat är det gränsöverskridande arbetet med fokus på innovativa lösningar, förtroendefull och tillitsfull samverkan med det lokala föreningslivet inom idrott och kultur. Inger och Anen kommer under sitt föredrag/ seminarium att dela med sig av sina erfarenheter och det Winn, Winn koncept de skapat med mål att främja barn- och ungas trygghet, hälsa och utvecklingInger är med som talare på konferensen Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022
8 november

15:20
Gränsöverskridande brottsförebyggande arbete - så samverkar vi med lokala föreningar och civilsamhället för en tryggare kommun
  •  Så kan man samverka med bostadsbolag, föreningslivet och civilsamhället för att öka trivseln i kommunen utifrån lägesbild
  • Så kan man samverka med kommunens bostadsbolag för att öka tryggheten i stadens utsatta områden