Inger Fredriksson

Chief project manager
COWI

Inger är chief project manager för förvaltningsstöd och tidiga skeden på Cowi AB. Hon är rådgivare inom fastighetsstrategier och arbetar bland annat med utredningar såsom förstudier och lokalplanering samt projektledning och genomförande. Tidigare var Inger lokalstrateg på kommunstyrelsens förvaltning i Trollhättans stad. Hon brinner för att stötta kommuner i arbetet med att arbeta strategiskt och operativt med lokal- och fastighetsfrågor på ett sätt som leder till kvalitativa och effektiva lokaler för verksamheten.Inger är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2020
Dag 1

13:25
Så får du in en ökad effektivitet i lokalprojekten för att skapa flera och bättre boendemiljöer för äldre
  • När behoven är stora och komplexa kan vi inte bygga som vi alltid har gjort – att tänka nytt för att nå de olika målen
  • Så kan kommunen skapa gemensamma riktlinjer och processer för att om möjligt förutse kommande behov
  • Hur kan vi tänka större när vi planerar och hitta balansen mellan budget, tidsram och behov?
  • Hur hanterar du komplexiteten i planerings- och byggnadsprocessen vid ett bygge?
  • Hur kan du se möjligheterna trots tuffa förutsättnigar och baserat på dialog ta fram lösningar som leder till ett bra slutresultat?
  • Hur nå ett bra samarbete mellan beställare och utförare?
  • Hur parera när förutsättningar förändras under projektets gång?
  • Viktiga nycklar för att lyckas med planering och byggnation av ett äldreboende