Inger Fredriksson

Fastighetskonsult och projektledare
NOREM

NOREM och Statens servicecenter samarbetar kring myndighetens utveckling av strategisk lokalförsörjning i syfte att förbättra styrningen och effektivisera och kvalitetssäkra arbetssätten. Lyssna till spännande erfarenheter av att hantera ett komplext och omfattande lokalförsörjningsarbete i en kontext där regeringsbeslut och riktlinjer snabbt kan ändra landskapet för lokalbehov med snabb utbyggnation eller lokalomställning som resultat.Inger är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
15 mars 2021

13:15
Strategisk lokalförsörjning som verktyg för att hantera skiftande behov – så styr du mot att optimera ditt resursutnyttjande
  • Hur vi har utvecklat en gemensam fastighets- och lokalförsörjningsprocess med tydlig styrning, riktlinjer och ansvarsfördelning – en förutsättning för att möta lokalbehoven
  • Så har vi arbetat med visionsarbete och strategisk lokalförsörjning som verktyg för att hantera osäkerheter såsom skiftande behov av lokaler
  • Samsyn och samlad styrning kopplat till fastighetsprocessen – så behöver vi arbeta för att optimera våra resurser och nå en ökad effektivitet