Ingrid Hylander

Psykolog och docent i pedagogik
Karolinska Institutet

Ingrid Hylander, leg. psykolog, docent i pedagogik, NVS, Karolinska Institutet. Ingrid har lett forskningsprojekt om elevhälsa och professionssamarbete under många år. Hon har arbetat som psykolog i skola och förskola och har undervisat och handlett elevhälsans olika professioner. Ingrid är medförfattare till boken ”Elevhälsa som främjar lärande” samt är aktuell som medförfattare till den nya boken ”Elevhälsa i praktiken. Hur gör vi?”.Ingrid är med som talare på konferensen Trygghet och studiero i skolan

10:10
Skolans förtydligade ansvar för trygghet och studiero – vad innebär det?
  • Vad säger skollagen och läroplanen om trygghet och studiero?
  • Vad gör en skola hälsofrämjande och trygg?

Proaktivt elevhälsoarbete där rektor, lärare och elevhälsa arbetar samlat för en hälsofrämjande och trygg skola

  • Hur kan skolan lyckas med ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete där elevhälsan är en integrerad del?
  • Att främja ett elevhälsotänkande och utveckla gemensamma förhållningssätt som leder till ett positivt skol- och klassrumsklimat
  • Vägar till samsyn och samarbete mellan rektor, lärare och elevhälsa i skolans utvecklingsarbete
  • Lärdomar från Visättraskolan – att lyckats vända en negativ trend med missnöje och instabilitet till en trygg och attraktiv skolmiljö