Ingrid Hylander

Leg. psykolog och docent i pedagogik
Karolinska Institutet

Ingrid Hylander, leg. psykolog, docent i pedagogik, NVS, Karolinska Institutet. Ingrid har lett forskningsprojekt om elevhälsa och professionssamarbete under många år. Hon har arbetat som psykolog i skola och förskola och har undervisat och handlett elevhälsans olika professioner. Ingrid är medförfattare till ”Elevhälsa som främjar lärande” samt tre böcker om Visättraskolans utvecklingsarbete bl.a. ”Elevhälsa i praktiken, konkreta exempel”.Ingrid är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa
1 februari

09:40
Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete i praktiken
  •  Strategier för det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet med nära koppling till elevers lärande
  • Proaktivt elevhälsoarbete där rektor, lärare och elevhälsa arbetar samlat för en hälsofrämjande och trygg skola
  • Att organisera en elevhälsa som syftar till hälsofrämjande insatser för alla elever
  • Hur kan skolan lyckas med ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete där elevhälsan är en integrerad del?
  • Att främja elevhälsotänkande och utveckla gemensamma förhållningssätt som leder till ett positivt skol- och klassrumsklimatmiljö