Ingrid Hylander

Docent och legitimerad psykolog
Karolinska Institutet

Ingrid Hylander är leg. psykolog och docent i pedagogik med anknytning till Karolinska Institutet. Ingrid har arbetat som psykolog i skola och förskola samt lett forskningsprojekt om elevhälsa. Ingrid är medförfattare till bl.a. ”Elevhälsa som främjar lärande” och ”Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete” samt har bidragit med forskningsperspektiv i tre böcker om Visättraskolans utvecklingsarbete.Ingrid är med som talare på konferensen Säker och trygg skola 2022
13 oktober

10:20
Elevernas trygghet i skolan och lärandet – evidensbaserade metoder för en god lärmiljö
  • Hur kan skolan lyckas med ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete där elevhälsan är en integrerad del i hela skolan?
  • Att främja ett elevhälsotänkande och utveckla gemensamma förhållningssätt som leder till ett positivt skol- och klassrumsklimat
  • Vägar till samsyn och samarbete mellan rektor, lärare och elevhälsa i skolans utvecklingsarbete
  • Lärdomar från Visättraskolan – att lyckats vända en negativ trend med missnöje och instabilitet till en trygg och attraktiv skolmiljö