Ingrid Hylander

Leg. Psykolog och Docent
Karolinska Institutet

Ingrid Hylander, leg. psykolog, docent i pedagogik, NVS, Karolinska Institutet. Ingrid har lett forskningsprojekt om elevhälsa och professionssamarbete och är nu aktuell med ny bok tillsammans med Gunilla Guvå om elevhälsans arbete: ”Elevhälsa som främjar lärande”. Hon har arbetat som psykolog i skola och förskola och har undervisat och handlett elevhälsans olika professioner.Ingrid är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 1

15:20
Tvärprofessionell samverkan för ett effektivare och kvalitetsbaserat elevhälsoarbete
  • Vad kan lärare och elever förvänta sig av de olika professionerna i elevhälsoteamet och vad kan teammedlemmarna förvänta sig av varandra?
  • Så skapas strukturer för att ta tillvara på alla kompetenser inom elevhälsoteamet för att uppnå ett effektivare och mer kvalitetsbaserat elevhälsoarbete som främjar lärande
  • Så skapar vi en samverkan mellan elevhälsoteamet och lärare på skolan för att få ett helhetsgrepp om elevernas hälsosituation
  • Så utvecklar man ett gemensamt förhållningssätt i hela organisationen till elevhälsan för att främja elevernas hälsa och lärande