Ingrid Hylander

Leg. psykolog och docent i pedagogik
Karolinska Institutet

Ingrid Hylander, leg. psykolog, docent i pedagogik, NVS, Karolinska Institutet. Ingrid har lett forskningsprojekt om elevhälsa och professionssamarbete under många år. Hon har arbetat som psykolog i skola och förskola och har undervisat och handlett elevhälsans olika professioner. Ingrid är medförfattare till ”Elevhälsa som främjar lärande” samt tre böcker om Visättraskolans utvecklingsarbete bl.a. ”Elevhälsa i praktiken, konkreta exempel”.Ingrid är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa 2023
1 februari

09:40
Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete
  • Varifrån hämtar vi kunskap som stödjer en elevhälsa som genomsyrar hela skolan?
  • Elevhälsa i ett helhetsperspektiv kontra andra uppfattningar av elevhälsa
  • Proaktivt elevhälsoarbete där rektor, lärare och elevhälsoprofessioner arbetar utifrån en gemensam elevhälsosyn som leder till ett positivt skolklimat
  • Elevhälsoprofessionernas bidrag och samarbete i teamet, med lärare och med rektor
  • Organisering av och hållbara rutiner för en främjande och förebyggande elevhälsa
  • Elevhälsoplaner som del av det systematiska kvalitetsarbetet