Iréne Hededal

Förvaltningschef, utvecklingsförvaltningen
Tyresö kommun

”Kompassen” är resultatet av en kreativ process som utgått från återbruk och hållbarhet. Redan konceptet är en remake av Tyresö kultur- och kunskapscenter, som var ett projekt som Tyresö kommun och White arkitekter drev men som aldrig realiserades. Kraften att utveckla den nya idén om ett kunskaps- och arbetsmarknadscentrum kom ur behov av flexibla men ändå ändamålsenliga lokaler och en vilja att tillskapa en mötesplats som bidrar till stadsutvecklingen men också till social hållbarhet. Det är idén om en mötesplats där flera verksamheter samverkar med varandra och med omgivande samhälle genom att innehålla publika funktioner. Iréne Hededal är förvaltningschef på utvecklingsförvaltningen i Tyresö kommun och Johanna Hallgren är arkitekt på White arkitekter. Under anförandet berättar de om förstudien till ”Kompassen”.Iréne är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

09:10
Utbildning och kultur i samverkan – katalysator för en social hållbar stadsutveckling
  • ”Kompassen”– en mötesplats, där flera verksamheter samverkar – hur kan den bli en katalysator i ett nytt stadsutvecklingsområde?
  • Att genom en om- och tillbyggnad lyfta fram kommunal verksamhet som utgår från tron på att olikhet berikar – hur får man med sig alla aktörer?
  • Hur kan en befintlig byggnad från 70-80-talet utvecklas till en offentlig mötesplats och möta dagens krav på synlighet och öppenhet?