Irene Schönning

Förstelärare, Lidmanska Gymnasiesärskolan
Västerås stad

Lidmanska gymnasiesärskolan har flest elever på det individuella programmet. Behovet av stöd och anpassningar varierar mycket i elevgruppen. Hela skolan arbetar med bildstöd som pedagogiskt hjälpmedel.Irene är med som talare på konferensen
Dag 1

09:35
Så får du alla elever motiverade att fullfölja utbildningen genom delaktighet och inflytande
  • Hur du inför anpassningar som underlättar för alla elever oavsett behov
  • Hur elevhälsan ger stöd för elevernas trygghet och trivsel på skolan
  • Hur kollegialt lärande och samarbete ger eleven ett rikt innehåll av upplevelser och erfarenheter i sin kunskapsutveckling