Irmin Oglececav

Lokalsamordnare
Linköpings kommun

Irmin Oglecevac arbetar som lokalsamordnare på social och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun. Arbetet innebär att utforma, leda och utveckla den sektorsövergripande lokalförsörjningen för all verksamhet inom social- och omsorgsnämnden och äldrenämndens ansvarsområden. Uppdraget innebär även att ansvara för framtagande av prognoser, delta i kommunens samhällsplanering och föra dialog kring lokalfrågor med det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter AB och samtliga utförare. Tidigare har Irmin jobbat med förvaltning och bosociala frågor inom ett kommunalt bostadsbolag.Irmin är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
23 mars

13:25
Strategisk mark-, bostads- och lokalplanering för att möta behovet av goda och målgruppsanpassade LSS-bostäder i kommunen
  • Hur möter vi det ökade behovet av kvalitativa LSS-boenden och möjliggör fler servicebostäder och gruppbostäder genom god samhällsplanering
  • Så tar vi oss an utmaningen att bygga LSS-bostäder för olika målgrupper som man inte vet om i förväg – ta del av goda exempel
  • Så möter vi efterfrågan på ett varierat utbud av flexibla och hållbara LSS-bostäder för olika behov
  • Strategiska vägval – hur hittar vi rätt balans mellan att äga vs hyra LSS-boenden
  • Så arbetar vi för att minska kostnaderna och snabba på uppförandet av kvalitativa boendemiljöer för brukarna