Irmin Oglecevac

Lokalsamordnare
Linköpings kommun

Irmin Oglecevac arbetar som lokalsamordnare på social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun. Arbetet innebär att utforma, leda och utveckla den sektorsövergripande lokalförsörjningen för all verksamhet inom social- och omsorgsnämnden och äldrenämndens ansvarsområden. Jenny Wallentin arbetar som fastighetsutvecklare på det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter AB. Jenny och Irmin bedriver ett tätt samarbete vid utveckling av samhällsfastigheter. I den här föreläsningen delar de med sig av erfarenheter kring hur de utvecklar särskilda boenden för äldre.Irmin är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
24 maj

15:55
Strategisk lokalplanering för målgruppsanpassade SÄBO i Linköpings kommun
  • Hur kan vi genom strategisk samhällsplanering möta det ökade behovet av särskilda boenden för äldre
  • Vilka framtida utmaningar ser vi och hur möter vi dem?
  • Exempel på pågående projekt med olika lösningar