Isabell Andersson

Affärsutvecklare
Vectura Fastigheter

Vectura Fastigheter utvecklar, förvaltar och äger samhällsfastigheter och där man bygger för framtiden genom ett långsiktigt engagemang. Företaget har en tydlig strategi kring att bidra till samhället i stort där man har möjlighet att påverka och göra skillnad genom eget arbete, samarbete med kommuner och organisationer samt genom att stödja forskning och utveckling. Petra Sandberg är affärsutvecklare på Vectura Fastigheter. Under anförandet delar Petra med sig av lyckad samverkan och byggnation av vård- och omsorgsboende för äldre samt arbetet med uppförandet av kombinerat vård- och omsorgsboende och förskola.Petra är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

15:40
Hållbar ekonomi och ökade värden för hyresgästerna – framtidens särskilda boenden för äldre – ta del av goda exempel
  • Hur kan du jobba med ökad effektivitet och minskning av kostnader kopplat till kommunens boende för äldre?
  • Hur åstadkommer du en ökad effektivitet samtidigt som du erbjuder en hög kvalitet för verksamhet och hyresgäster?
  • Vilka är dessa goda exempel inom särskilda boenden för äldre?