Isabelle Bellange

Fritidshemsutvecklare
Raoul Wallenbergskolan

Isabelle Bellange jobbar som fritidshemsutvecklare och avdelningsledare på en skola i Solna. Att arbeta med tillgänglighet för delaktighet på fritidshemmet för att inkludera alla är något som ligger henne varmt om hjärtat. Inte sällan med hjälp av filmproduktionens alla delar, från manus & regi till skådespeleri och kamerakunskap samt teknik möter hon eleverna med läroplanen i grunden. Hon brinner för fritidshemmets uppdrag och med de nya läroplanstexterna för fritidshemmet ser hon mycket ljust på framtiden.Isabelle är moderator på konferensen Fritidshem 2023