Ivo Martinac

Professor i Installations- och energisystem
KTH

Ivo Martinac är professor i Installations- och energisystem vid Avdelningen för Hållbara byggnader på KTH. Med en bakgrund inom maskinteknik och installationsteknik, har Ivo Martinac över 30 års erfarenhet inom områdena inomhusmiljökvalitet (IEQ), byggnadsdriftanalys/-optimering, lågenergibyggnader, samt resurseffektiv samhälls- och stadsutveckling. Under hela sin karriär har han varit starkt engagerad i internationella akademiska och industriella samarbeten samt affärsutveckling i olika länder. Ivo är verksam i flertalet nationella och internationella styrelser och kommittéer, däribland viceordförande i Federation of European Heating, Ventilation and Air-Conditioning Associations, ordförande i REHVA – Task Force Smart Buildings och viceordförande i REHVA – Education and Training Committee. Hans nuvarande forskning fokuserar på användaranpassad byggnadsdriftoptimering, inomhusklimat och energisystem för lågenergibyggnader, energisystemoptimering för byggnadskluster och distrikt, smarta byggnader och smarta städer. Ivo brinner för att bidra till målen om en hållbar utveckling i nära samarbete med offentlig och privat sektor.Ivo är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 1

11:20
Smart, brukaranpassad byggnadsdrift för bättre inneklimat, kundnöjdhet, energieffektivitet och lönsamhet
 • Effektivare och brukaranpassad byggnadsdrift – så tar du driftarbetet till nästa nivå
 • Kontinuerlig uppföljning, analys och optimering av byggnadsdrift och byggnadsprestanda
 • Integrerade godhetstal för en mer heltäckande bedömning av byggnadsprestanda med fokus på inneklimat, brukarnytta, energiprestanda, miljöpåverkan och ekonomi
 • Digitaliseringen i den byggda miljön – nya möjligheter för effektivare byggnadsdrift (IoT, Big Data, Connectivity, molntjänster, AI)
 • Kunskap från pågågende forskning:
  – CIEB – innovationsplattform för en brukaranpassad och hållbar byggnadsdrift
  – QUEST – investering i högkvalitetsbyggnadsdrift för bättre energieffektivitet
  – U-CERT – brukaranpassad driftuppföljning och certifiering av byggnader
  – Inneklimat som en tjänst