Iwona Carlsson

Digitaliseringschef
Kungsbacka kommun

För att möta invånarnas allt högre krav och förväntningar på effektivitet och service behöver vi jobba smartare, effektivare och på helt nya sätt. Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan vi frigöra tid och resurser för att bättre kunna möta behoven hos dem vi är till för. Kungsbacka kommun arbetar systematiskt med digital utveckling i hela kommunen och sätter alltid medborgar-, företags- och medarbetarnyttan i första rummet. Kungsbacka har även infört aktivitetsbaserade arbetssätt som ett led mot att skapa ett mer öppet och mer verksamhetsövergripande arbetssätt i kommunen. Kungsbacka var en av fem finalister för Sveriges digitaliseringskommun 2017 och är mycket efterfrågade som föreläsare i digitala utvecklingsfrågor. Under detta seminarium kommer du att få många konkreta exempel på vad nya smartare arbetssätt och en lyckad digitalisering i kommunen kan innebära i praktiken.Iwona är med som talare på konferensen Ledning och styrning i framtidens kommun 2019
Dag 2

11:15
Digitalisering – så driver Kungsbacka utvecklingsarbetet att skapa smartare tjänster, nya effektivare arbetssätt och kvalitet för invånarna
  • Ledarskapet – så blir den digitala utvecklingen en naturlig del av verksamhetsutvecklingen
  • Hur kan ABW användas som ett strategiskt verktyg för att driva förändring och utveckla verksamheten?
  • Samarbete och samverkan som framgångsfaktor – över förvaltningsgränser, med andra kommuner och internationellt
  • Att bygga strukturer för en framgångsrik digital utveckling