Jakob Carlander

Leg. Psykoterapeut
LJ Carlander

Anklagelser, stark misstänksamhet, hot och trakasserier, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden, handlingar som begärs ut eller lämnas in och krav som ligger bortom all rimlighet. Som registrator är du extra utsatt om din myndighet utsätts för rättshaveristiskt beteende. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Hur ska man hantera detta på ett rimligt och rättssäkert sätt? På denna föreläsning kommer du att få praktiska verktyg för hur du kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar. Dessutom kommer du att få tips och råd vad gäller gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv. Exempel kommer att ges från domar i Förvaltningsrätt och beslut från JO och det kommer även att ges tillfälle att lyfta egna erfar enheter och situationer. Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning. Han har skrivit ett flertal böcker om bemötande och är en uppskattad och ofta anlitad för eläsare. Med sin bok Möta människor med rättshaveristiskt beteende har Jakob tillsammans med Andreas Svensson identifierat ett tidigare inte uppmärksammat samhällsproblem, som ofta gör tillvaron i det närmaste outhärdlig för andra. Inte minst personal inom offentlig sektor.Jakob är med som talare på konferensen Registrator 2021
Dag 1

16:00
Rättshaveristiskt beteende – så kan du som registrator bemöta och hantera rättshaverism vid myndighetsutövning
  • Rättshaverism som psykisk ohälsa? Bakgrund inom psykiatri och sociologi
  • Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
  • Varför utvecklar man rättshaveristiskt beteende och hur bemöter jag en person med detta beteende?
  • Vad gäller juridiskt beträffande den andres krav på offentlighet och servicesskyldighet och hur kan man sätta gränser?
  • Domar och beslut från JO, IVO, Arbetsmiljöverket och domstol – några fallbeskrivningar